Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop

-14%
NEW
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi 1C-Robot vaccum cleaner-Mop

Xiaomi has designed a new vacuum cleaner robot at the end of 2019 - Xiaomi 1C, which presents the existence of a dynamic visual navigation system - a precision route planning system, with a dual gyroscope, a 160-degree camera and a sensor optical. These allow him to follow an extremely efficient cleaning planning algorithm and draw more accurate maps of the room. In addition, the Xiaomi 1C vacuum cleaner offers both wet and dry cleaning, with automatic water control, a mobile function control application and an extremely high suction power of 2500 Pa! The Xiaomi 1C robot vacuum cleaner also has 15 types of motion sensors, a washable HEPA filter, can cross 2 cm obstacles and can travel on slopes up to 20 degrees.

 

With a strong suction power, suitable for smooth surfaces, carpets, short-woven carpets and many more. Easily exceeds slope and profiles.
It perfectly collects waste, pieces of paper, dust, sand, small grains, hairs.
Suitable for pet hair removal.
Indispensable help for adults and people with disabilities.

Working time: up to 90-100 minutes

Charging time: about 4 hours

Battery: Li-ion 2400 mAH

Noise level: 50-70 db

Suction power: 2500 Pa

Container capacity for garbage: 0.6 L

Water tank capacity: 0.2 L

Anti-fall system: YES

Cleaning modes:

Intelligent / systematic mode, using dual gyroscope navigation, a 160-degree camera and an optical sensor where the robot passes through each zone and automatically shuts off when cleaning is complete.

Cleaning system:

1 rotary side brush
+ basic V-shaped rotary brush
+ aspiration
+ dry / wet mop

Automatic reload: YES
HEPA filter: YES (washable)
Mobile Application
Additional features:

- White color
- Mobile application and Wi-Fi connection
- intelligent / systematic mode using dual gyroscope navigation, camera and optical sensor
- Programming function
- 4 levels of suction power
- Wet cleaning (wet wipe) - a mop of microfiber is gradually irrigated through a water tank, which performs wet wiping at the same time as dry cleaning.
- Washable HEPA filter
- magnetic sensors and the ability to purchase a magnetic strip to restrict access to the robot in a particular area
- cleaning area with a single load: up to 100 m²
- the ability to cross obstacles up to 2 cm and operate at an inclination of up to 20 °

Dimensions: vacuum cleaner - 35 x 35 x 8.2 cm

Weight: 3.6 kg - robot

 

* The dimensions of the robot indicate the diameter and the height from the floor to the highest part of the vacuum cleaner!

* Automatic reload - The robot automatically goes to the charging station to load so that it is ready for the next cleaning.

* Scheduling function - the vacuum cleaner has a function to set the time to start cleaning. This way, the robot will activate at a time that is convenient for you, even if you are not home to enjoy a cleaner home.

* Anti-fall system - an integrated sensor system that prevents falling from the stairs.

* HEPA filter - helps to clean the home or office by capturing and preserving microscopic dust particles, bacteria and allergens, thus ensuring a cleaner and healthier air.

. * Control by mobile phone

* The camera is intended for route planning, not to transmit a real image from the robot!

* Due to the presence of a camera, the robot cannot operate in dark rooms without light!

 

Content of the package:

- Robotic vacuum cleaner
- Charging station
- 1 side brush
- V-shaped rotary brush
- 1 washable filter
- mop cloth holder

- 1 mop cloth
- Cleaning brush
- Adapter
- Guide in Romanian

 

Warranty: 24 months
Battery warranty: 6 months

 

* Due to the presence of stair sensors, the robot may not work on some darker floors - such as black carpets, dark tiles, and other darker surfaces!

* The robot cannot move properly when exposed to very strong light or direct sunlight!

* The robot may not work for long on some thick or long woven carpets, long fringed carpets, mats and more.

1 249.00 Lei
Discount: 1 069.00 Lei
To Favourites
Recommend
Print
Comparison
Question about the product
Details
Info
Opinions
Details

 

Xiaomi a conceput un nou robot aspirator-mop la sfârșitul anului 2019 - Xiaomi 1C, care prezintă existența unui sistem de navigare dinamic vizual - un sistem de planificare a rutei de precizie, cu un giroscop dual, cu o cameră de 160 de grade și un senzor optic. Acestea îi permit să urmeze un algoritm extrem de eficient de planificare a curățeniei și să deseneze hărți mai precise ale încăperii. În plus, aspiratorul Xiaomi 1C oferă atât curățare uscată, cât și umedă-ștergere cu mop, cu control automat al apei, o aplicație mobilă pentru controlul funcției și o putere de aspirație extrem de ridicată de 2500 Pa! Aspiratorul robot Xiaomi 1C are, de asemenea, 15 tipuri de senzori de mișcare, un filtru HEPA lavabil, poate traversa obstacole de 2 cm și se poate deplasa pe pante de până la 20 de grade.

 

Cu o putere de aspirare puternică, potrivită pentru suprafețe netede, covoare, covoare cu fir scurt și multe altele. Depășește ușoară pantă și profile.
Adună perfect deșeuri, bucăți de hârtie, praf, nisip, boabe mici, fire de păr.
Potrivit pentru locuințelor cu animale de companie.
Un ajutor indispensabil pentru persoanele adulte și persoanele cu dizabilități.

Timp de lucru: până la 90-100 minute

 Timp de încărcare: aproximativ 4 ore

 Baterie: Li-ion 2400 mAH

 Nivel de zgomot: 50-70 db

 Putere de aspirație: 2500 Pa

 Capacitatea containerului pentru gunoi: 0,6 L

 Capacitatea rezervorului de apă: 0,2 L

 Sistem anti-cădere: DA

 Moduri de curățare:

Mod inteligent / sistematic, folosind o navigație dublă cu giroscopie, cu o cameră de 160 de grade și un senzor optic în care robotul trece prin fiecare zonă și se oprește automat când curățarea este completă

 Sistem de curățare:

 1 perie laterală rotativă
 + perie rotativă în formă de V de bază
 + aspirare 
 + mop uscat / umed

 Reîncărcare automată: DA
 Filtru HEPA: DA (lavabil)
 Aplicație Mobilă
 Caracteristici suplimentare:

 - culoare - alb
 - Aplicație mobilă și conexiune Wi-Fi
 - modul inteligent / sistematic folosind navigare dublă giroscopie, cameră și senzor optic
 - Funcția de programare
 - 4 niveluri de putere de aspirație
 - Curățarea umedă (ștergerea umedă) - un mop din microfibră este irigat treptat printr-un rezervor cu apă, care realizează ștergerea umedă în același timp cu curățarea uscată.
 - filtru HEPA lavabil
 - senzori magnetici și capacitatea de a achiziționa o bandă magnetică pentru a restricționa accesul la robot într-o anumită zonă
 - zonă de curățare cu o singură încărcare: până la 100 m²
 - capacitatea de a traversa obstacole până la 2 cm și de a opera la o înclinare de până la 20°

 Dimensiuni:  aspirator - 35 x 35 x 8,2 cm

 Greutate: 3,6 kg - robot

 

* Dimensiunile robotului indică diametrul și înălțimea de la podea până la cea mai înaltă parte a aspiratorului!

* Reîncărcare automată - Robotul merge automat la stația de încărcare pentru a încărca, astfel încât să fie gata pentru următoarea curățare.

* Funcție de programare - aspiratorul are o funcție de a seta ora pentru a începe curățarea. În acest fel, robotul se va activa la un moment convenabil pentru tine, chiar dacă nu ești acasă pentru a te bucura de o casă mai curată.

* Sistem anti-cădere - un sistem de senzori integrați care împiedică căderea de pe scări.

* Filtru HEPA - ajută la curățarea locuinței sau a biroului prin captarea și păstrarea particulelor microscopice de praf, bacteriilor și alergenilor, asigurând astfel un aer mai curat și mai sănătos.

. * Control prin telefon mobil

* Camera este destinată planificării traseului, nu pentru a transmite o imagine reală de la robot!

* Datorită prezenței unei camere, robotul nu poate funcționa în camere întunecate fără lumină!

 

Conținutul pachetului:

- Aspirator robot
- Stație de încărcare
- 1 perie laterală
- perie rotativă în formă de V
- 1 filtru lavabil
- suport lavetă mop

- 1 lavetă mop
- Perie de curățare
- Adaptor
- Ghid în limba română

 

Garanție: 24 de luni
Garanție baterie: 6 luni

 

* Datorită prezenței senzorilor de scări, robotul poate să nu funcționeze pe unele podele mai întunecate - cum ar fi covoarele negre, plăci întunecate și alte suprafețe mai întunecate!

* Robotul nu se poate mișca corect atunci când este expus la lumină foarte puternică sau la lumina directă a soarelui!

* Este posibil ca robotul să nu funcționeze mult timp pe unele covoare groase sau cu fir lung, covoare cu franjuri lungi, rogojini și multe altele.

 

Fabricat în China pentru Xiaomi

Info
manufacturer

Brand

Xiaomi
Cost de livrare

gratuit

gratuit
Timpul de livrare

In stoc

1
Article No.
111-c
Status
NEW    ÎN STOC    
Opinions
Be the first to review this product!
WebShop System