Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop

-4%
NEW
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop
Xiaomi Roborock S5 MAX-Robot vaccum cleaner-Mop

Roborock S5 MAX is here now - smarter and more functional than its predecessors!

 

The Roborock S5 MAX vacuum cleaner offers you high quality functions! Unlike previous models, its water tank has a capacity of more than 290 ml, which may be sufficient for up to 200m² surface, precise electrical control of the amount of water used, as well as the ability to limit the area where dirt is excluded. wet. In addition to the Roborock S50 / S55, the Roborock S5 Max uses route-oriented planning, tailored to the location and shape of objects, making it 15% more efficient and faster. The mobile app gives you a wide range of action - you can also create a cleaning program, even specifying the rooms, which is the suction power, the intensity of wet cleaning, you can set virtual barriers and many other additional functions. The powerful 5200 mAh lithium battery offers up to 190 minutes of cleaning time in Silent mode. The central rotating brush, the high suction power of 2000 Pa and the ability to cross obstacles of up to 2 cm ensure efficient cleaning of your home or office.

With a strong suction power, suitable for smooth surfaces, carpets, short thread carpets and much more. Slightly overcomes slope and profiles.
Perfectly collects waste, scraps of paper, dust, sand, small grains, hair.
Suitable for cleaning hair that has fallen from pets.

Working time: approx. 150 min (up to 190 min. In silent mode)

Charging time: about 5 hours

Battery: Li-ion 5200 mAH

Noise level: 60 db

Suction power: 2000 Pa

Garbage container capacity: 0.46 L

Water tank capacity: 0.29 L

Anti-fall system: YES

Cleaning modes:

Intelligent / systematic mode using laser navigation, in which the robot passes through each area once and stops automatically when cleaning is complete. If the battery charge drops to 20% before cleaning is complete, the robot will return to the charging station, charge the battery to 80%, and restart to complete the cleaning.

It is recommended to perform dry cleaning first, then wet cleaning with restrictions for carpets and other objects where you do not want wet wiping.

Cleaning system:

1 rotating central brush
+ basic V-shaped rotating brush
+ aspiration
+ dry / wet mop

Automatic recharge: YES
HEPA filter: YES (washable)
Control: via mobile application
Additional features:

- White color
- Mobile application and Wi-Fi connection
- intelligent / systematic mode using laser navigation
- wet cleaning (wet wipe) - a microfiber mop is gradually irrigated by an electric water container, which performs wet wiping at the same time as dry cleaning
- the possibility to install virtual barriers in the application, to set the suction power in the rooms, to adjust the intensity of wet cleaning in certain areas, as well as the areas where wet cleaning must be excluded
- washable HEPA filter
- Programming function
- Different suction power levels
- single-load cleaning area: up to 250 m²
- ability to cross obstacles up to 2 cm and climb slopes up to 20 degrees

Dimensions: box -49 x 40 x 15 cm, vacuum cleaner - 35 x 35 x 9.7 cm

Weight: 7 kg (with box), 3.5 kg - robot

* The dimensions of the robot indicate the diameter and height from the floor to the highest part of the vacuum cleaner!

* Automatic recharge - The robot automatically goes to the charging station to charge, so that it is ready for the next cleaning.

* Programming function - the vacuum cleaner has a function to set the time to start cleaning. This will activate the robot at a time that is convenient for you, even if you are not at home to enjoy a cleaner home.

* Anti-fall system - a system of integrated sensors that prevent falling from stairs.

* HEPA filter - helps clean the house or office by capturing and storing microscopic dust particles, bacteria and allergens, thus ensuring a cleaner and healthier air.

* Mobile phone application control

Package contents:

- Robot vacuum cleaner
- Charging station
- 1 side brush
- basic V brush
- 1 washable HEPA filter
- water tank
- 1 wash mop
- Cleaning brush
- Adapter
- User manual in Romanian

 

Warranty: 24 months
Battery warranty: 6 months

 

* Due to the presence of stair sensors, the robot may not work on some dark floors - such as black carpets, dark tiles and other darker surfaces!

* The robot may not move properly when exposed to very strong light or direct sunlight!

* The robot may not work for a long time on some thick carpets or rugs, long fringed carpets,

2 499.00 Lei
Discount: 2 399.00 Lei
To Favourites
Recommend
Print
Comparison
Question about the product
Details
Info
Opinions
Details

 

Roborock S5 MAX este aici acum - mai inteligent și mai funcțional decât predecesorii săi!

   Aspiratorul Roborock S5 MAX vă oferă funcții de înaltă calitate! Spre deosebire de modelele anterioare, rezervorul său de apă are o capacitate mai mare de 290 ml, care poate fi suficientă pentru până la 200m² suprafață, control electric precis al cantității de apă utilizate, precum și capacitatea de a limita zona în care este exclusă murdăria umedă. În plus, pe lângă Roborock S50 / S55, Roborock S5 Max folosește o planificare adaptată traseului, adaptată locației și formei obiectelor, ceea ce îl face cu 15% mai eficient și mai rapid. Aplicația mobilă vă oferă o gamă largă de acțiune - puteți crea, de asemenea, un program de curățare, specificând chiar și încăperile, care este puterea de aspirare, intensitatea curățării umede, puteți seta bariere virtuale și multe alte funcții suplimentare. Bateria puternică cu litiu de 5200 mAh oferă până la 190 de minute de timp de curățare în modul Silențios. Peria centrală rotativă, puterea mare de aspirație de 2000 Pa și capacitatea de a traversa obstacole de până la 2 cm asigură curățarea eficientă a casei sau biroului dvs.

 Cu o putere de aspirație puternică, potrivită pentru suprafețe netede, covoare, covoare cu fir scurt și multe altele. Depășește ușoară pantă și profile.
Adună perfect deșeuri, bucăți de hârtie, praf, nisip, boabe mici, păr.
Potrivit pentru curățarea firelor de păr căzute de la animalele de companie.

Timp de lucru: aproximativ 150 min (până la 190 min. în modul silențios)

 Timp de încărcare:  aproximativ 5 ore

 Baterie: Li-ion 5200 mAH

 Nivel de zgomot: 60 db

 Putere de aspirare: 2000 Pa

 Capacitatea containerului pentru gunoi: 0,46 L

 Capacitatea rezervorului de apă: 0,29 L

 Sistem anti-cădere: DA

 Moduri de curățare:

Mod inteligent / sistematic folosind navigare cu laser, în care robotul trece prin fiecare zonă o dată și se oprește automat atunci când curățarea este completă. Dacă încărcarea bateriei scade la 20% înainte de finalizarea curățării, robotul va reveni la stația de încărcare, va încărca bateria până la 80% și va reporni pentru a finaliza curățarea.

Se recomanda întâi efectuarea curățării uscate, apoi cea umedă cu restricții pentru covoare și alte obiecte unde nu doriți ștergerea umedă.

 Sistem de curățare:

 1 perie centrală rotativă
 + perie rotativă în formă de V de bază
 + aspirare
 + mop uscat / umed

 Reîncărcare automată: DA
 Filtru HEPA: DA (lavabil)
 Control: prin aplicație de la telefonul mobil
 Caracteristici suplimentare:

 - culoare - alb
 - Aplicație mobilă și conexiune Wi-Fi
 - modul inteligent / sistematic folosind navigarea cu laser
 - curățare umedă (ștergere umedă) - un mop din microfibră este irigat treptat printr-un recipient electric de apă, care realizează ștergerea umedă în același timp cu curățarea uscată
 - posibilitatea de a instala barierele virtuale din aplicație, de a seta puterea de aspirare în camere, de a regla intensitatea curățării umede în anumite zone, precum și zonele în care curățarea umedă trebuie exclusă
 - filtru HEPA lavabil
 - Funcția de programare
 - Diferite niveluri de putere de aspirare
 - zonă de curățare cu o singură încărcare: până la 250 m²
 - capacitatea de a traversa obstacole până la 2 cm și de a urca pante de până la 20 de grade

 Dimensiuni: cutie -49 x 40 x 15 cm,  aspirator - 35 x 35 x 9,7 cm

 Greutate: 7 kg (cu cutie), 3,5 kg - robot

* Dimensiunile robotului indică diametrul și înălțimea de la podea până la cea mai înaltă parte a aspiratorului!

* Reîncărcare automată - Robotul merge automat la stația de încărcare pentru a încărca, astfel încât să fie gata pentru următoarea curățare.

* Funcție de programare - aspiratorul are o funcție de a seta ora pentru a începe curățarea. Acest lucru va activa robotul la un moment convenabil pentru dumneavoastră, chiar dacă nu sunteți acasă pentru a vă bucura de o casă mai curată.

* Sistem anti-cădere - un sistem de senzori integrați care împiedică căderea de pe scări.

* Filtru HEPA - ajută la curățarea casei sau a biroului prin captarea și păstrarea particulelor microscopice de praf, a bacteriilor și alergenilor, asigurând astfel un aer mai curat și mai sănătos.

* Control prin aplicație de petelefon mobil

Conținut pachet:

- Aspirator robot
- Stație de încărcare
- 1 perie laterală
- perie în V de bază
- 1 filtru HEPA lavabil
- rezervor de apă
- 1 lavetă mop
- Perie de curățare
- Adaptor
- Manual de utilizare în limba română

 

Garanție: 24 de luni
Garanție baterie: 6 luni

 

* Datorită prezenței senzorilor de scări, robotul poate să nu funcționeze pe unele podele de culare întunecată - cum ar fi covoarele negre, gresia de culoare întunecată și alte suprafețe mai întunecate!

* Robotul s-ar putea să nu se miște corect atunci când este expus la lumină foarte puternică sau la lumina directă a soarelui!

* Este posibil ca robotul să nu funcționeze mult timp pe unele covoare sau mochete groase, covoare cu franjuri lungi, rogojini și multe altele.

Info
manufacturer

Brand

Xiaomi
Timpul de livrare

In stoc

1
Article No.
111-roborock_max
Status
NEW    ÎN STOC    
Opinions
Be the first to review this product!
WebShop System