Robot vacuum cleaner OSKAR

NEW
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR
Robot vacuum cleaner OSKAR

OSKAR has all the features of a high-quality robot! It has a slim design and a height of just 7.2 cm. It has a powerful V-shaped vacuum cleaner, rotary brush and NIDEC brushless motor. The robot has a "smart" way of systematic cleaning with built-in gyroscopic navigation, so it will provide a way to effectively clean the entire area! OSKAR has a Wi-Fi mobile app and connection, MAX cleaning mode, How to use maximum suction power and the "Programming" function. You can order, in addition to standard equipment for wet cleaning equipment and magnetic tape to restrict access to a particular area.

With a strong intake power suitable for smooth surfaces, carpets, short carpets and much more. Exceeds slight slope and profiles.
It collects perfectly waste, pieces of paper, dust, sand, small grains, hair.
Suitable for pet harvesting.
Indispensable assistant for your home

 

Working time: about 60-120 min

Charging time: about 3-4 hours

Battery: Li-ion 2600 mAH

Noise level: <65 db

Input power: 1400 Pa

Collector container capacity: 0.5 L

Water tank capacity: 0,3 L (optional)

Anti-drop system: YES

Cleaning modes:

4 cleaning modes:
- Automatic - "smart" / systematic mode, using navigation, where the robot passes once in each area and stops automatically when the cleaning is complete
- Margins - Offers movement along the walls
- Spot - provides spiral cleaning with increasing radius used in single garbage
- MAX - maximum intake power cleaning

Cleaning system:

2 side brushes
+ basic V-shaped rotary brush
+ Vacuum for dust extraction

Automatic recharging: YES
HEPA filter: YES
Remote control: YES
Additional Features:

- intelligent (systematic) cleaning of the gyroscope - the robot makes a route for maximum cleaning
- WiFi, mobile app (compatible with Google Home and Alexa)
- "Programming"
- MAX cleaning mode - the robot cleans with maximum intake power
- wet cleaning (microfibre cloth) - the water tank is gradually immersed in the microfibre wet-mop that performs wet wiping separately from dry cleaning
- Magnetic sensors and magnetic tape to limit access to a particular area (slow you can buy it separately)
- Ability to cross obstacles up to 1.5 cm.

OPTIONAL can be purchased:

- for wet cleaning of water tank with 2 microfiber mop wipes

- slow magnetic to clear cleaning area

Dimensions: Box - 57 x 37 x 10.7 cm, Aspirator - 32 x 32 x 7.6 cm

Weight: Vacuum cleaner - 2.4 kg

* The dimensions of the robot indicate the diameter and height from the floor to the highest part of the vacuum cleaner!

* Automatic recharge - Robotulse automatically leads to the charging station to charge, so be ready for the next cleaning.

* Programming function - The vacuum cleaner has the function to set the start time for cleaning. In this way, the robot will be activated at a convenient time for you, even if you are not home to enjoy a cleaner house.

* Anti-drop system - a built-in sensor system that prevents falling off stairs and other vertical drops.

* HEPA filter contributes to cleaning at home or at the office, and to retain microscopic particles, bacteria and allergens, ensuring clean and healthy air.

* Remote Control - allows you to perform certain actions - to start the robot and turn it off, point in a certain direction to change the cleaning mode, return to the charging station, and more.

The set includes:
- Robot vacuum cleaner
- Charging station
- 2 + 2 side brushes
- Base V-shaped brush
- 1 + 1 HEPA filter
- 1 base filter
- Brush to clean
- Remote control
- Adapter

- 1 water tank

- 2 microfiber mop wipes
- user manual

 

Warranty: 24 months
Battery Warranty: 6 months

* Due to stairwell sensors, the robot may not work on some dark surfaces - such as dark carpets, dark tiles and other dark surfaces!

* The robot may not work a lot on thick or thick carpets, long carpets, rugs, and more.

 

Made in China for Dedal Company Ltd.

1 169.00 Lei
To Favourites
Recommend
Print
Comparison
Question about the product
Details
Info
Opinions
Details

OSKAR are toate caracteristicile unui robot de înaltă calitate! Acesta are un design subțire și o înălțime de doar 7,2 cm. Are un vaccum puternic,  perie rotativă în formă de V și motor fără perii NIDEC. Robotul are un mod „inteligent“ pentru curățarea în mod sistematic cu navigare prin giroscop construit, astfel el va face o cale pentru curățarea efectivă a întregii zone! OSKAR are o aplicație mobilă și conexiune Wi-Fi, modul de curățare MAX, Mod de a utiliza puterea maximă de aspirare și funcția „Programare“. Puteți comanda, în plus față de container echipament standard pentru curățare umedă și banda magnetică pentru a restricționa accesul la o anumită zonă.

 

Cu o putere puternică de admisie potrivită pentru suprafețe netede, mochete, covoare scurte și multe altele. Depășește ușoară pantă și profile.
Colectează perfect deșeuri, bucăți de hârtie, praf, nisip, boabe mici, fire de păr.
Potrivit pentru colectarea firelor de păr ale animalelor de companie.
Asistent indispensabil pentru casa dvs.

 

 Timp de lucru: aproximativ 60-110 min

 Timp de încărcare: aproximativ 4-5 ore

 Baterie: Li-ion 2600 mAH

 Nivelul de zgomot: <65 db

 Puterea de intrare: 800-1400 Pa

 Capacitatea containerului colector: 0,5 L

 Capacitatea rezervorului de apă: 0,3 L (opțional)

 Sistem anti-cădere:DA

 Moduri de curățare:

 4 moduri de curățare:
 - Automatic - „smart“ / mod sistematic, folosind navigarea, în care robotul trece o dată în fiecare zonă și se oprește automat atunci când curățarea este finalizată
 - Margini- Oferă mișcare de-a lungul pereților
 - Pată- asigură curățarea spirală cu rază în creștere, utilizată în gunoiul unic
 - MAX - curățare cu putere maximă de admisie

 Sistem de curățare:

 2 perii laterale
 + perie rotativă în formă de V de bază
 + Vacuum pentru aspirarea deșeurilor

 Reîncărcarea automată: DA
 Filtrul HEPA: DA
 Telecomandă: DA
 Caracteristici suplimentare:

 - curățarea inteligentă (sistematică) a giroscopului - robotul face un traseu pentru curățarea maximă
 - aplicație WiFi, mobilă (compatibilă cu Google Home și Alexa)
 - "Programare"
 - Mod de curățare MAX - robotul curăță cu o putere maximă de admisie
 - curățare umedă (lavetă din microfibră) - prin rezervorul de apă este îmbibat treptat laveta-mop din microfibră care efectuează ștergere umedă separat de curățarea uscată
- senzori magnetici și banda magnetică pentru a limita accesul la o anumită zonă (lenta o puteți cumpăra separat)
 - abilitatea de a traversa obstacole până la 1,5 cm.

OPȚIONAL se pot achiziționa:

- pentru curățarea umedă rezervor pentru apă cu 2 lavete mop din microfibră

- lentă magnetică pentru restricționare zonă de curățare/ perete virtual

 Dimensiuni:  Cutie - 57 x 37 x 10,7 cm, Aspirator - 32 x 32 x 7,6 cm

 Greutate: Aspirator - 2,4 kg

* Dimensiunile robotului indică diametrul și înălțimea de la podea la cea mai înaltă parte a aspiratorului!

* Reîncărcare automată - Robotulse duce automat la stația de încărcare pentru a încărca, astfel încât să fie gata pentru următoarea curățare.

* Funcția Programare - aspiratorul are funcția de a seta timpul de pornire pentru curățare. În acest fel, robotul va fi activat la un moment convenabil pentru dvs., chiar dacă nu sunteți acasă să vă bucurați de o casă mai curată.

* Sistem anti-cădere - un sistem de senzori încorporați care împiedică căderea de pe scări și a altor căderi verticale.

* Filtru HEPA- contribuie la calitatea de curățare acasă sau la birou de captură și de a retine particulele microscopice, bacteriile și alergenii, asigurând astfel un aer curat și sănătos.

* Control de la distanță - vă permite să efectuați anumite acțiuni - pentru a face start robotului și a îl opri, orienta într-o anumită direcție, pentru a schimba modul de curățare, să se întoarcă la stația de încărcare și altele.

Setul include:
- Aspirator robotizat
- Stație de încărcare
- 2 + 2 perii laterale
- Perie în formă de V de bază
- 1 + 1 filtru HEPA
- 1 filtru de bază
- Pensulă de curățat
- Telecomandă
- Adaptor

 

  

Garanție: 24 de luni
Garanția bateriei: 6 luni

* Din cauza senzorilor pentru scări, robotul poate să nu funcționeze pe unele suprafețe întunecate - cum ar fi covoare de culoare închisă, gresie de culoare închisă și alte suprafețe întunecate!

* Este posibil ca robotul nu poate lucra mult pe unele covoare dense sau groase, covoare cu franjuri lungi, covoare și multe altele.

 

Fabricat în China pentru Dedal Company Ltd.

Info
manufacturer

Brand

Attractive
Timpul de livrare

In stoc

1
Article No.
111120
Status
NEW    ÎN STOC    
Weight
5 kg/pcs
Opinions
Be the first to review this product!
WebShop System