Smart plug Dedal, 16A, Wi-Fi, consumption monitoring

Smart plug Dedal, 16A, Wi-Fi, consumption monitoring
Smart plug Dedal, 16A, Wi-Fi, consumption monitoring
Smart plug Dedal, 16A, Wi-Fi, consumption monitoring
Smart plug Dedal, 16A, Wi-Fi, consumption monitoring
Smart plug Dedal, 16A, Wi-Fi, consumption monitoring
Smart plug Dedal, 16A, Wi-Fi, consumption monitoring
Smart plug Dedal, 16A, Wi-Fi, consumption monitoring
Smart plug Dedal, 16A, Wi-Fi, consumption monitoring

Instructions in Romanian
The smart socket allows you to be connected to your home devices.
Can be connected to any standard socket.
The control of the socket is done with the help of the phone through mobile application and Wi-Fi network.
This way, wherever you are, you can turn on or off the power supply correctly, the devices, which are connected to the smart socket, to monitor the electricity consumption through the smart socket, to program when to start and for how long.
What kind of devices can you connect to the smart socket?
You can remotely control the power supply of lamps, fans, mobile radiators and many other devices.

When can we use it?
- When we are not at home and we want to control the remote power supply
- When you want to monitor the power consumption
- When you want to connect a device that you want to start at a certain time and operate for a certain period of time
- When you want to be sure, you have not forgotten a certain device turned on
- In other situations, such as: preventive safety measure, by turning on / off the lamps, give the impression that you are at home.

How do I connect the smart socket to the phone?
Download and install the Smart Life application. Follow the steps in the instructions to control the device connected to the smart socket.

What is needed to control the smart remote socket?
To control the smart socket, it must have access to the WI-FI network (2.4Ghz)

What functions does the application have?
With the application on / off the power supply of the device to which the smart socket is connected, to start a certain device at a certain time, a certain device to operate for a certain period of time, to switch off the power at a certain time, can monitor the consumption of electricity in real time or over a period of time, at which, if the price is introduced, the amount of consumption can be calculated using the smart socket.

* Can work with Amazon Alexa and Google Assistant, which can also allow you voice commands!

Power supply: 110-240V AC
Power supply voltage: 220V AC
Maximum power: 16A, 3500W
Wi-Fi type: 2.4Ghz, 1T1R

Made in China for Dedal Company Ltd.

141.00 Lei
To Favourites
Recommend
Print
Comparison
Question about the product
Details
Info
Opinions
Details

Manual în limba romană.
Priza inteligentă vă permite a fi conectați cu dispozitivile Dvs. de acasă. 
Poate fi conectat la orice priză standard.
Controlarea prizei se face cu ajutorul telefonului prin aplicație mobilă și rețea Wi-Fi.
În acest fel, oriunde v-ați afla, puteți porni sau opri alimentarea la curent electric dizpozitivile, care sunt conectate la priza inteligentă, să monitorizați consumul de energie electrică prin priza inteligentă, sa progamați când sa fie pornite și pentru cât timp. 
Ce fel de dispozitive puteți conecta la priza inteligentă?
Puteți controla de la distanță alimentarea lămpilor, ventilatoarelor, radiatoare mobile și multe alte dispozitive.

Când îl putem folosi?
  - Când nu suntem acasă și vrem să controlăm alimentarea de la distanță
  - Când vreți să monitorizați consumul de curent electric 
  - Când vreți să conectați un dispozitiv care doriți să pornească la o anumită oră și să funcționeze o anumită perioadă de timp
  - Când vreți să fiți siguri, că nu ați uitat anumit dispozitiv pornit
  - În alte situații, ca de exemplu: masură de siguranță preventivă, prin aprinderea/ stingerea lămpilor, să dați impresia că sunteți acasă.

Cum conectez priza inteligentă la telefon?
Descarcați și instalați aplicația Smart Life. Urmați pașii din instrucțiuni pentru a controla dispozitivul conectat la priza inteligentă.

De ce este nevoie pentru a controla priza inteligentă de la distanță?
Pentru a controla priza inteligentă, ea trebuie sa aiba acces la rețea WI-FI(2.4Ghz)

Ce funcții are aplicația?
Cu ajutorul aplicației porniți/opriți alimentarea cu curect electric al dispozitivului la care este conectată priza inteligentă, să pornească anumit dipozitiv la o anumită oră, anumit dispozitiv să funcționeze pentru o anumită perioadă de timp, să opriți alimentarea la o anumită oră, puteți monitoriza consumul de curent electric în timp real sau pe o perioadă de timp, la care dacă se introduce prețul se poate calcula, cu aproximație,  suma consumului prin priza inteligentă.

* Poate funcționa cu  Amazon Alexa și Google Assistant, care vă pot permite și comenzi vocale!

Alimentare: 110-240V AC
Tensiune alimentare: 220V AC
Putere maximă: 16 А, 3500 W
Tip Wi-Fi: 2.4Ghz, 1T1R

Fabricat in China pentru Dedal Company Ltd.

Info
manufacturer

Brand

Dedal-robot
Article No.
111450
Status
ÎN STOC    
Weight
200 g/buc
Opinions
Be the first to review this product!
WebShop System