AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488

-17%
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488
AIR PURIFIER and HUMIDIFIER Oberon 488

Clean air for every breath!

With an elegant, compact design with powerful filtering through 5 filters, ionizer, sterilization lamp and air humidifier for up to 96 m², this appliance offers high efficiency and fresh air circulation! It also has a quiet and enjoyable, almost silent operation!

7-step purification system (5 filters + ionizer + sterilization lamp):

- Aluminum mesh filter - This filter helps to capture larger particles in the air, such as hair, poles, dandruff and others. Can be washed and used repeatedly.
- Cold Catalyst Filter - can be used to handle formaldehyde, ammonia, benzene, TVOC, hydrogen sulphate and other gases that are emanating from furniture, posters, wallpaper, curtains, carpets, etc.
- Antibacterial filter - To capture and destroy bacteria that infiltrate the air. Aacest filter is 5 microns.
- Active Carbon Filter - This filter has the ability to absorb well as well as dust particles.
- HEPA filter - The precision of this filter is shifted from 0.03 micron to 0.01 microns and can hold and hold particles larger than 0.03 microns with an efficiency of 99.7% or greater. Dust, bacteria, mold, viruses, allergens and other small particles can not pass through the HEPA filter.
- Negative ion release - The ionizer releases large amounts of anions into the air by charging it with negative hydrogen ions.
- Sterilization with UV lamp - 365nm UV lamp, can sterilize a wide variety of bacteria. It is used for air purification and can destroy odors generated by mold and pitch. It also produces a small amount of negative ions, which leads to the restoration of air and prevents the spread of viruses

CADR (maximum air filtration capacity): 488 m³ / h
Preferred area of ​​the space: up to 60 m²
Elimination of bacteria - 96.8%
Particulate Removal PM2.5 - 99.5%
- Control panel + remote control
- Intelligent sensor for pollution detection
- Wi-Fi connection
- Moisture indicator
- 8 filter speeds
- Night mode
- Temer
- Warning change filters
Recommendation for changing the filters: aluminum filter - 2 years, and the other 6 months
Child lock button

Charging: 220-240V
Frequency: 50 / 60Hz
Power: 85W
Weight (Neta): 12.5 kg
Product dimensions: 40 x 25 x 65 cm
Package Contents: Air Purifier, Filters, Remote Control, Cable Power

Guarantees 99% removal of bacteria
It does not release harmful emissions
Destroys allergens from pets
Destroy the mold spores
Destroy allergens in the dust
Destroy the bacteria
Destroy the viruses
Removes odors left

If ASTMUL does not give you peace ...
If ALERGIA prevents you from breathing ....
If you can not get rid of the viruses

New and effective way to clean the air from enclosed spaces.
Nowadays we spend 90% of our time in closed spaces.
According to EPA (Environmental Protection Agency), air in enclosed spaces is 50% more polluted than in open spaces.

Made in China

 

1 799.00 Lei
Discount: 1 499.00 Lei
To Favourites
Recommend
Print
Comparison
Question about the product
Details
Info
Opinions
Details

Aer curat pentru fiecare gură de aer!

Cu un design elegant, compact, cu filtrare puternică prin 5 filtre, ionizator, lampă de sterilizare și umidificator de aer, pentru încăpere până la 96 m² ,acest aparat oferă o eficiență ridicată și o circulație a aerului proaspăt! De asemenea, are o funcționare liniștită și plăcută, aproape tăcută!

Sistem de purificare în 7 etape (5 filtre + ionizator + lampă de sterilizare):

- Filtru plasă - Acest filtru ajută la captarea unor particule  mai mari în aer, cum ar fi firele de păr, poli, mătreață și altele. Poate fi spălat și utilizat în mod repetat.
- Filtru de catalizator rece - poate fi folosit pentru a face față formaldehidelor, amoniacului, benzenului, TVOC, sulfatului de hidrogen și a altor gaze care sunt emanate de mobilier, postere, tapete, draperii, covoare etc.
- Filtrul antibacterian - Pentru a capta și a distruge bacteriile care se infiltrează în aer. Aacest filtru este de 5 microni.
- Filtru Carbon Activ - Acest filtru are posibilitatea de a absorbi bine, precum si retinerea particulelor de praf.
- Filtru HEPA - Precizia acestui filtru este mișorată de la 0,03 microni la 0,01 microni, putând capta și menține particule mai mari de 0,03 microni cu o eficiență de 99.7% sau mai mare. Praf, bacterii, mucegai, viruși, alergeni și alte mici particule nu pot trece prin filtrul HEPA.
- Eliberare de ioni negativi- Ionizatorul eliberează în aer o cantitate mare de anioni, încărcându-l cu ioni negativi de hidrogen.
- Sterilizare cu lampa UV - 365nm lampa UV, poate steriliza o mare varietate de bacterii. Se utilizează pentru purificarea aerului și poate distruge mirosurile generate de mucegai și smoala. De asemenea, ea produce si o cantitate mică de ioni negativi, care conduce la refacerea aerului și împiedică răspândirea virușurilor

CADR (capacitatea maxima de filtrare a aerului): 488 m³ / h
Suprafața preferabilă a spațiului: până la 60 m²
Eliminare bacterii – 96,8%
Eliminare particule PM2.5 - 99,5%
- Panou de comandă + telecomandă
- Senzor inteligent pentru detectarea poluării
- Conectare Wi-Fi
- Indicator de umiditate
- 8 viteze de filtrare
- Regim de noapte
- Тimer
- Atenționare schimbare filtre
Recomandare pentru schimbarea filtrelor: filtrul de aluminiu- 2 ani, iar celelalte 8-14 luni (6 luni pnetru mediu cu poluare mare)
Buton de blocare pentru copii

Încărcare: 220-240V
Frecvența: 50 / 60Hz
Putere: 85W
Greutate (Neta): 12.5 kg
Dimensiuni produs: 40 x 23 x 65 cm
Conținutul pachetului: purificator de aer, filtre, telecomandă, alimentare cablu

Garantează eliminarea 99% a bacteriilor
Nu eliberează emisii dăunătoare
Distruge alergenii proveniți de la animale de companie
Distruge sporii de mucegai
Distruge alergenii din praf
Distruge bacteriile
Distruge virușii
Elimină mirosurile lăsate

Dacă ASTMUL nu vă da pace....
Dacă ALERGIA vă împiedică să respirați....
Dacă nu reușiți să eliminați virușii

Modalitate nouă și eficace pentru purificarea aerului din spații închise.
În zilele noastre 90% din timp îl petrecem în spații închise.
Conform EPA ( Agenția Protecția Mediului)aerul din spații închise este cu 50% mai poluat decât cel din spații deschise.

Fabricat în China pentru Dedal Company Ltd

 

Info
manufacturer

Brand

Attractive
Timpul de livrare

In stoc

1
Article No.
111713
Status
ÎN STOC    
Weight
13.5 kg/buc
Opinions
Be the first to review this product!
WebShop System